PŘÍPRAVEK PROTI ŘASÁM-ALGICIDE 1L

Algicide 1L má preventivní účinek

Zabraňuje tvorbě řas na stěnách a na dně bazénu.

Udržovací dávka: 10 ml / m3 vody / 10 dní.

Nalít výrobek v blízkosti vstupních trysek při běžící filtrační jednotce.

Nebezpečný. Dodržovat bezpečnostní opatření. Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si přečtěte etiketu a informace o produktu.

Prohlášení: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

182,00 Kč
Please select variants first